Κρυστάλλωση & Μέλι

Κρυστάλλωση & Μέλι

Η κρυστάλλωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η  ρευστή μορφή του μελιού, μετατρέπεται σε μια στέρεα ή ημιστέρεα...